Ταχύρυθμα Μαθήματα για Φοιτητές και Ενήλικες

Το thePro, μετά την καινοτόμο και επιτυχή του πορεία στην Αγγλική γλώσσα αλλά και την καθημερινή απαίτηση των μαθητών του, αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και για άλλες ξένες γλώσσες. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των νέων επιλέγουν σήμερα να μεταναστεύσουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα είτε για σπουδές είτε για εύρεση εργασίας δημιούργησε την ανάγκη για νέα προγράμματα εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών βασισμένα στο επιτυχημένο πρότυπο εκμάθησης αγγλικών.

Έτσι, σήμερα το thePro, έχοντας ενσωματώσει στο δυναμικό του νέους καθηγητές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει προγράμματα σπουδών για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε φοιτητές, αποφοίτους, νέους και εργαζόμενους.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 • Γερμανικά για Αρχάριους :

  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1, Α2 & Β1
  • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 3 επίπεδα
  • Χωρίς Πιστοποίηση
 • Γερμανικά Β1

  • Με Πιστοποίηση
  • Προαιρετικό για αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Γερμανικά Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Β1
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Γερμανικά Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών 3 εως 6 μήνες
 • Γερμανικά Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: κατόχους Γ1
  • Διάρκεια σπουδών 9 εως 12 μήνες

ΓΑΛΛΙΚΑ

 • Γαλλικά για Αρχάριους :

  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1 & Α2
  • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 2 επίπεδα
  • Χωρίς Πιστοποίηση
 • Γαλλικά Β1

  • Με Πιστοποίηση
  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Β1 & Β2
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α2
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Γαλλικά Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Β1 & Β2
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους B1
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Γαλλικά Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Γαλλικά Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 • Ισπανικά για Αρχάριους :

  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1 & Α2
  • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 2 επίπεδα
  • Χωρίς Πιστοποίηση
 • Ισπανικά Β1- Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Β1 & Β2
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α2
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Ισπανικά Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Ισπανικά Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες

ΙΤΑΛΙΚΑ

 • Ιταλικά για Αρχάριους :

  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1 & Α2
  • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 2 επίπεδα
  • Χωρίς Πιστοποίηση
 • Ιταλικά Β1- Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Β1 & Β2
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α2
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Ιταλικά Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Ιταλικά Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες

ΡΩΣΙΚΑ

 • Ρωσικά για Αρχάριους :

  • Ολοκληρώνεται το επίπεδο Α1
  • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες
  • Δυνατότητα Πιστοποίησης
 • Ρωσικά Α2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α1
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Ρωσικά Β1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: κατόχους Α2
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Ρωσικά Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: κατόχους Β1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Ρωσικά Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 - 12 μήνες
 • Ρωσικά Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

 • Κινέζικα για Αρχάριους :

  • Με πιστοποίηση
  • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1-Α2
  • Διάρκεια Σπουδών : 8 μήνες συνολικά
 • Κινέζικα Β1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Κινέζικα Β2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: κατόχους Β1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Κινέζικα Γ1

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
 • Κινέζικα Γ2

  • Με Πιστοποίηση
  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες