Το πρόγραμμα των Μαθημάτων Γαλλικών στο thePro είναι ταχύρρυθμο καθώς απευθύνεται σε Φοιτητές και Ενήλικες.


Τα μαθήματα ξεκινούν 3 φορές τον χρόνο : Σεπτέμβριο / Οκτώβριο, Ιανουάριο/Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλλικά για Αρχάριους

 • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1 & Α2
 • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 2 επίπεδα
 • Χωρίς Πιστοποίηση στη λήξη του προγράμματος

Γαλλικά Β1 - Β2

 • Καλύπτεται το επίπεδο Β2 και η προετοιμασία των εξετάσεων
 • Διάρκεια 6 μήνες
 • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις Β2 στην λήξη του προγράμματος
 • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για μαθητές που έφτασαν στο Β1 πρόσφατα και θέλουν να προχωρήσουν στο Β2.

Μαθήματα για Ανώτερα επίπεδα Γαλλικών Γ1 και Γ2

 1. Γαλλικά Γ1

  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις C1 στην λήξη του προγράμματος
 2. Γαλλικά Γ2

  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις C2 στην λήξη του προγράμματος