Το thePro κάθε χρόνο προγραμματίζει Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης Έναρξης και διάρκειας.

Οι σπουδαστές μπορούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας ανάμεσα σε τέσσερεις ζώνες (πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή& βραδυνή) καθώς και σε δύο διαφορετικά διήμερα (cohorts) ώστε να τους προσφέρεται η μέγιστη ευελιξία.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς προγραμματίζονται ενάρξεις στους εξής μήνες:

Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος

Η διάρκεια των τμημάτων εξαρτάται από την περίοδο έναρξης και είναι δομημένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χρονικής περιόδου καθώς και στις προγραμματισμένες εξετάσεις από τους φορείς πιστοποίησης Cambridge, Michigan και MSU.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι σημαντικό προτού επιλέξετε έναρξη & πρόγραμμα να επικοινωνήσετε (φόρμα Call Me Back) με τον ακαδημαϊκό διευθυντή ώστε, αφού αξιολογήσει το επίπεδο σας και λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του προγράμματός σας, να σας προτείνει τμήματα προετοιμασίας που θα διασφαλίσουν την επιτυχία σας στις εξετάσεις.

Ενάρξεις Νέων Τμημάτων thePro
Θεσσαλονίκη-Αθήνα
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Καλοκαιρινό εντατικό τμήμα Proficiency
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 6/6/2018 Μαθήματα 3 φορές την εβδομάδα Επιλογή από τις παρακάτω ζώνες:

10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
Λήξη 31/7/2018
Καλοκαιρινό υπερεντατικό τμήμα Proficiency
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 25/6/2018 Μαθήματα 4 φορές την εβδομάδα
Λήξη 2/8/2018
Καλοκαιρινό εντατικό τμήμα Lower & Prelower Έναρξη 6/6/2018 Μαθήματα 3 φορές την εβδομάδα
Λήξη 31/7/2018
ΑΘΗΝΑ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Καλοκαιρινό εντατικό τμήμα Proficiency
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 6/6/2018 Μαθήματα κάθε
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη
Επιλογή από τις παρακάτω ζώνες:

09:30-12:30
12:30-15:30
18:30-21:30
Λήξη 31/7/2018
Καλοκαιρινό υπερεντατικό τμήμα Proficiency
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 25/6/2018 Μαθήματα κάθε
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη
Λήξη 2/8/2018
Καλοκαιρινό εντατικό τμήμα Lower
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 6/6/2018 Μαθήματα κάθε
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη
Λήξη 31/7/2018