Το thePro κάθε χρόνο προγραμματίζει Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης Έναρξης και διάρκειας.

Οι σπουδαστές μπορούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας ανάμεσα σε τέσσερεις ζώνες (πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή& βραδυνή) καθώς και σε δύο διαφορετικά διήμερα (cohorts) ώστε να τους προσφέρεται η μέγιστη ευελιξία.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς προγραμματίζονται ενάρξεις στους εξής μήνες:

Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος

Η διάρκεια των τμημάτων εξαρτάται από την περίοδο έναρξης και είναι δομημένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χρονικής περιόδου καθώς και στις προγραμματισμένες εξετάσεις από τους φορείς πιστοποίησης Cambridge, Michigan και MSU.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι σημαντικό προτού επιλέξετε έναρξη & πρόγραμμα να επικοινωνήσετε (φόρμα Call Me Back) με τον ακαδημαϊκό διευθυντή ώστε, αφού αξιολογήσει το επίπεδο σας και λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του προγράμματός σας, να σας προτείνει τμήματα προετοιμασίας που θα διασφαλίσουν την επιτυχία σας στις εξετάσεις.

Νέες Ενάρξεις Τμημάτων thePro
Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Φεβρουάριος 2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Επιλογή τμήματος
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη Τρίτη-Πέμπτη Τετάρτη-Παρασκευή
Michigan Proficiency
Εξετάσεις Μαΐου 2019
Έναρξη 11/2/2019 12/2/2019 13/2/2019 Επιλογή από τις παρακάτω ζώνες:

10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
19/5/2019
Λήξη 15/5/2019 16/5/2019 17/5/2019
Cambridge Proficiency
Εξετάσεις Μαΐου 2019
Έναρξη 4/2/2019 5/2/2019 6/2/2019 To be announced
Λήξη 8/5/2019 9/5/2019 10/5/2019
Proficiency
Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2019
Έναρξη 20/2/2019 21/2/2019 29/2/2019 Δεκέμβριος 2019
Λήξη 3/6/2019 28/5/2019 29/5/2019
Michigan Lower
Εξετάσεις Μαΐου 2019
Έναρξη 11/2/2019 #Ν/Α 13/2/2019 18/5/2019
Λήξη 15/5/2019 16/5/2019 17/5/2019
Pre-Lower A
Pre-Lower B
Pre-Lower C
Έναρξη 20/2/2019 21/2/2019 29/2/2019 -
Λήξη 3/6/2019 28/5/2019 29/5/2019
ETECT
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καθηγητών Αγγλικής
Έναρξη Μέσα Οκτωβρίου 2019* *Οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα διαμορφωθούν με βάση το πρόγραμμα των μαθητών Ιούνιος 2020
Λήξη Μέσα Ιουνίου
ΑΘΗΝΑ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Επιλογή τμήματος
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Michigan
Proficiency Exam
Έναρξη Πέμπτη – Παρασκευή
7/02/2019
18:30-21:30 9/12/2019
Λήξη 19/5/2019
Cambridge
Proficiency Exam
Έναρξη Τετάρτη – Πέμπτη
6/02/2019
18:30-21.30 To be announced
Λήξη 9/5/2019
Proficiency
Έναρξη Δευτέρα-Τετάρτη
20/2/2019
18:30-21:30 Δεκέμβριος 2019
Λήξη 3/6/2019
Michigan
Lower
Έναρξη Δευτέρα – Παρασκευή
04/02/2019
15:30-18:30 18/5/2019
Λήξη 17/5/2019
Pre-Lower A
Pre-Lower B
Pre-Lower C
Έναρξη Τετάρτη – Παρασκευή
27/2/2019
Τετάρτη 15:30-18:30
Παρασκευη 18:30-21:30
-
Λήξη 31/5/2019