Το πρόγραμμα των Μαθημάτων Ιταλικών στο thePro είναι ταχύρρυθμο καθώς απευθύνεται σε Φοιτητές και Ενήλικες.


Τα μαθήματα ξεκινούν 3 φορές τον χρόνο : Σεπτέμβριο / Οκτώβριο, Ιανουάριο/Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Ιταλικά για Αρχάριους :

 • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Α1 & Α2
 • Διάρκεια Σπουδών : 3 μήνες συνολικά και για τα 2 επίπεδα
 • Χωρίς Πιστοποίηση στο τελος του προγράμματος

Ιταλικά Β1- Β2

 • Ολοκληρώνονται τα επίπεδα Β1 & Β2
 • Απευθύνεται σε: αποφοίτους τμήματος αρχαρίων thePro ή κατόχους Α2
 • Διάρκεια Σπουδών: 3 μήνες
 • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις Β2 στην λήξη του προγράμματος

Μαθήματα για Ανώτερα επίπεδα Ιταλικών Γ1 και Γ2

 1. Ιταλικά Γ1

  • Απευθύνεται σε:Κατόχους Β2
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις Γ1 στην λήξη του προγράμματος
 2. Ιταλικά Γ2

  • Απευθύνεται σε: Κατόχους Γ1
  • Διάρκεια Σπουδών: 8 -12 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις Γ2 στην λήξη του προγράμματος