Με την εγγραφή σου εξασφαλίζεις:

1. Δυνατότητα επιλογής μίας από τις παρακάτω 5 ζώνες μαθημάτων διαφορετικού ωραρίου

09:30-12:00

Πρωινή

12:00-14.30

Μεσημεριανή

14:30-17:00

Απογευματινή

17:00-19:30

Απογευματινή

19:30-22.00

Βραδινή

2. 6 ώρες Μάθημα ανά Εβδομάδα

3. Σε κάθε Τμήμα-Group Διδάσκουν 2 Εξειδικευμένοι (στο αντικείμενό τους) Καθηγητές

4. Οργάνωση και Δομή Πανεπιστημιακού Επιπέδου: Μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής, σεμινάρια, moodle (online πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης)

5. Η Διδασκαλία Γίνεται κατά Κανόνα στην Αγγλική Γλώσσα

6. Ατομικές Καρτέλες Παρακολούθησης και Βελτίωσης Προόδου

7. Επαναληπτικά Tests Προσομοίωσης με Προδιαγραφές Επίσημης Εξέτασης (Mock Tests)

8. Office Hours: προσωπική συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή για συμβουλευτική και επίβλεψη προόδου

9. Λεξιλογικά Σεμινάρια με δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού υλικού

10. Επιπρόσθετο Βοηθητικό Υλικό που Συμπεριλαμβάνεται στο Πακέτο:

  • Grammar Pack

  • Syxtax Pack

  • Phrasal Verbs

  • Idioms

  • Speaking

  • Writing/Model Essays

Δωρεάν Παροχές για τα Τμήματα Εξετάσεων Lower & Proficiency:

1. Eξάσκηση σε Εργαστήρια Υπολογιστών (κάθε εβδομάδα)

2. Επιπρόσθετη Εξάσκηση στο Ακουστικό (Listening) Μέρος της Εξέτασης (κάθε 2η εβδομάδα)

3. Mock Tests δηλ. Tests Προσομοίωσης με τις Επίσημες Γραπτές Εξετάσεις (κάθε 2η εβδομάδα)

4. Προσομοίωση των Επίσημων Προφορικών Εξετάσεων (κάθε 2η εβδομάδα)

5. Παροχή του "Εγχειριδίου Ανάλυσης των Tests" του thePro (αποκλειστικό)