Μπορώ να Πάρω το Lower ή το Proficiency με 8μήνη Προετοιμασία?

Ο μύθος της υποχρεωτικής διετούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Proficiency καταρρίπτεται αν ρίξει κανείς μια ματιά στα αποτελέσματα των σπουδαστών μας. Στο thePro, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι ενήλικες κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, συμπυκνώνουμε την ύλη και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. Όπως φαίνεται παραπάνω, τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας, καθώς το 100% των υποψηφίων πέτυχαν στις εξετάσεις του Cambridge Proficiency, 98% όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις Michigan Proficiency το απέκτησαν με την πρώτη, ενώ το ποσοστό επιτυχίας για το Michigan Lower ανέρχεται στο εντυπωσιακό 95%.

COURSES Results

LANGUAGE EXPERTS με αποδείξεις

Η σωστή και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση
των καθηγητών μας σε συνδυασμό με την εντατική εξάσκηση των σπουδαστών σε προφορικές συνεντεύξεις απέδωσαν καρπούς σημειώνοντας ποσοστό επιτυχίας 91% στο Speaking του Proficiency και 95% στο Speaking Lower.

To Listening αποτελούσε και αποτελεί ίσως το πιο αβέβαιο, αμφιλεγόμενο και επίφοβο μέρος της εξέτασης. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή των σπουδαστών μας με την Αγγλική γλώσσα, στη διάρκεια των μαθημάτων και την υλοποίηση πάνω από 40 Listening Tests κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τις εξετάσεις, καταφέραμε το ποσοστό των σπουδαστών μας να περάσει με άνεση το Listening και να φτάσει το εκπληκτικό 88% για τις εξετάσεις του Proficiency και το 90% για τις εξετάσεις του Lower!

Η προετοιμασία αποκλειστικά και μόνο μέσα από Practice Tests και η έμφαση στο κομμάτι της γραμματικής σε συνδυασμό με την ενισχυτική δράση των εργαστηρίων στους υπολογιστές, διαμόρφωσαν το συντριπτικό 91% ποσοστό επιτυχίας στο κομμάτι Grammar-Cloze-Vocabulary-Reading (G.C.V.R) του Proficiency (Michigan) και το αντίστοιχο 95% επιτυχία στο G.V.R. του Lower.

Η σωστή προετοιμασία αντανακλάται στην ικανότητα των σπουδαστών μας να παράγουν γραπτό λόγο στα Αγγλικά με αποτέλεσμα να έχουμε 85% επιτυχία στο Writing.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας στους στα γραφήματα που ακολουθούν.

Γράφημα 1. Αναλυτικά ποσοστά επιτυχίας ανα paper Michigan Proficiency

Γράφημα 2. Αναλυτικά ποσοστά επιτυχίας ανα paper Michigan Lower