Το πρόγραμμα των Μαθημάτων Γερμανικών στο thePro είναι ταχύρρυθμο καθώς απευθύνεται σε Φοιτητές και Ενήλικες.


Τα μαθήματα ξεκινούν 3 φορές τον χρόνο : Σεπτέμβριο / Οκτώβριο, Ιανουάριο/Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

 • Τα Εντατικά Μαθήματα Γερμανικών
 • Τα Υπερεντατικά Μαθήματα Γερμανικών

Εντατικά Μαθήματα Γερμανικών για Ενήλικες

 1. Εντατικό Τμήμα Αρχαρίων

  • Καλύπτονται τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1
  • Διάρκεια 6 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις B1 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για όσους μαθητές δεν έχουν κάνει στο παρελθόν ποτέ μαθήματα Γερμανικών ή έχουν ξανακάνει κάποια πολύ λίγα μαθήματα γερμανικών ως παιδιά.
 2. Εντατικά Γερμανικά Β2

  • Καλύπτεται το επίπεδο Β2 και η προετοιμασία των εξετάσεων
  • Διάρκεια 6 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις Β2 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για μαθητές που έφτασαν στο Β1 πρόσφατα και θέλουν να προχωρήσουν στο Β2.

Υπερεντατικά Μαθήματα Γερμανικών για Ενήλικες

 1. Υπερεντατικό Τμήμα Αρχαρίων

  • Καλύπτονται τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1
  • Διάρκεια 3 μήνες
  • Χωρίς δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις B1 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για όσους μαθητές έχουν κάνει στο παρελθόν συστηματικά μαθήματα Γερμανικών αλλά δεν προχώρησαν σε πιστοποίηση. Θα καλύψει τα κενά μέσα από μια γρήγορη επανάληψη και θα οργανώσει τις γνώσεις που χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αρχάριοι ενήλικες που ξεκινούν για πρώτη φορά Γερμανικά μπορούν να ανταποκριθούν επίσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσω στο διάβασμα, καθώς είναι υπερεντατικό.
 2. Υπερεντατικά Μαθήματα: Γερμανικά Β2

  • Καλύπτεται το επίπεδο Β2 και η προετοιμασία για τις εξετάσεις
  • Διάρκεια 3 μήνες
  • Με δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις B2 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για όλους τους μαθητές του thePro που έχουν ολοκληρώσει είτε ένα εντατικό είτε ένα υπερεντατικό πρόγραμμα αρχαρίων. Επίσης συνίσταται σε όσους μαθητές πήραν πρόσφατα πιστοποίηση Β1 ή έκαναν μαθήματα και ολοκλήρωσαν το επίπεδο.

Μαθήματα για Ανώτερα Επίπεδα Γερμανικών : C1 και C2

 1. Γερμανικά C1

  • Καλύπτεται το επίπεδο Γ1 και η προετοιμασία των εξετάσεων
  • Μαθήματα 2 2 ωρα την εβδομάδα
  • Διάρκεια 6 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις C1 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για μαθητές που μαθητές πήραν πρόσφατα πιστοποίηση B2 ή έκαναν μαθήματα και ολοκλήρωσαν το επίπεδο.
 2. Γερμανικά C2

  • Καλύπτεται το επίπεδο Γ2 και η προετοιμασία των εξετάσεων
  • Μαθήματα 2 2 ωρα την εβδομάδα
  • Διάρκεια 6 -12 μήνες
  • Δυνατότητα πιστοποίησης σε εξετάσεις C2 στην λήξη του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται για μαθητές που μαθητές πήραν πρόσφατα πιστοποίηση C1 ή έκαναν μαθήματα και ολοκλήρωσαν το επίπεδο.

Αν έχετε κάνει στο παρελθόν μαθήματα Γερμανικών αλλά δεν γνωρίζετε ποιο είναι το τρέχον επίπεδό σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε! Στο thePro παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ κατάταξη επιπέδου και συμβουλευτική σπουδών!