Τα πτυχία που εκδίδονται από τα δύο αυτά Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Για όλα τα επίπεδα γνώσης Aγγλικών (Lower, Advanced, Proficiency) τα πτυχία των Πανεπιστημίων Cambridge & Michigan είναι απολύτως ισότιμα..

Παρά το γεγονός ότι τα δύο πτυχία αναγνωρίζονται ισότιμα, είναι αρκετά διαφορετικά ως προς την μορφή και τον τύπο των ερωτήσεων. Οι γραπτές εξετάσεις για το Michigan Proficiency αποτελούνται αποκλειστικά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γεγονός το οποίο σημαίνει πώς ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει μεταξύ των επιλογών που του δίνονται τη σωστή απάντηση. Αντιθέτως, οι γραπτές εξετάσεις για το Cambridge Proficiency περιλαμβάνουν πιο σύνθετες ερωτήσεις για την λύση των οποίων απαιτείται η από μνήμης ανάκληση πληροφοριών από τον εξεταζόμενο. Η παραπάνω διαφορά έχει οδηγήσει στην πεποίθηση πώς το Cambridge Proficiency είναι πιο δύσκολο από εκείνο του Michigan. Θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη και το γεγονός πως οι εξετάσεις για το Michigan Proficiency απαιτούν πολύ καλή διαχείριση του χρόνου από τους εξεταζόμενους. Επομένως, η επιλογή εξέτασης θα πρέπει να γίνεται μετά από πλήρη επίγνωση των δυνατών και αδύναμων σημείων του κάθε υποψηφίου.

Σήμερα, που όλοι οι εκπαιδευτικοί και εργασιακοί φορείς απαιτούν πιστοποίηση γνώσεων στην Αγγλική Γλώσσα, το Proficiency σας εξασφαλίζει:
- ικανότητα χρήσης της Aγγλικής γλώσσας με ευχέρεια
- πιστοποίηση της άριστης γνώσης της Aγγλικής γλώσσας
- αναγνώριση και μοριοδότηση (70 μόρια) από τον ΑΣΕΠ

Το thePro στοχεύει ακριβώς στο κέντρο των απαιτήσεων της Αγγλικής γλώσσας και των εξετάσεων που την πιστοποιούν. Οι ενήλικες ως διαφορετική και πιο συνειδητοποιημένη ομάδα σπουδαστών, απαιτούν εντελώς διαφορετική προσέγγιση και εκπαίδευση. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των φροντιστηρίων Αγγλικών απαιτεί από τους μαθητές 18 έως 24 μήνες προετοιμασίας για Lower ή Proficiency, το thePro σας παρέχει το ίδιο “πακέτο” σε μόλις 9 μήνες. Μισός χρόνος διδασκαλίας, μισός χρόνος μελέτης και κόπου, μισό κόστοςδιδάκτρων και βιβλίων, διπλάσιος αριθμός πτυχίων (δεδομένου ότι στο ίδιο διάστημα μπορείτε να αποκτήσετε και το Advanced και το Proficiency, είτε του Cambridge, είτε του Michigan, ή και των δύο).