Άλλες Ξένες Γλώσσες

Το thePro, μετά την καινοτόμο και επιτυχή του πορεία στην Αγγλική γλώσσα αλλά και την καθημερινή απαίτηση των μαθητών του, αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και για άλλες ξένες γλώσσες. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των νέων επιλέγουν σήμερα να μεταναστεύσουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα είτε για σπουδές είτε για εύρεση εργασίας δημιούργησε την ανάγκη για νέα προγράμματα εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών βασισμένα στο επιτυχημένο πρότυπο εκμάθησης αγγλικών.

Έτσι, σήμερα το thePro, έχοντας ενσωματώσει στο δυναμικό του νέους καθηγητές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει προγράμματα σπουδών για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε φοιτητές, αποφοίτους, νέους και εργαζόμενους.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 – Β2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο Γ1 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (2ο έτος)
  Πολύ καλή γνώση της γλώσσας
 • Επίπεδο Γ2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (3ο έτος)
  Άριστη γνώση της γλώσσας

ΓΑΛΛΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - Β2: 4 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο Γ1: 2 τρίμηνα μαθημάτων (2ο έτος)
  Πολύ καλή γνώση της γλώσσας
 • Επίπεδο Γ2: 2 τρίμηνα μαθημάτων (3ο έτος)
  Άριστη γνώση της γλώσσας.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - Β2 4 τρίμηνα μαθημάτων (1ο & 2οέτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδα Γ1 - Γ2: 4 τρίμηνα μαθημάτων (3ο & 4ο έτος)
  Άριστη γνώση της γλώσσας.

ΙΤΑΛΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - A2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Βασική γνώση της γλώσσας
 • Επίπεδα Β1 - Β2: 2 τρίμηνα μαθημάτων (2ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας
 • Επίπεδα Γ1 - Γ2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (3ο έτος)
  Άριστη γνώση της γλώσσας

ΡΩΣΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 – A2: 2 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Βασική γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο Β1: 2 τρίμηνα μαθημάτων (2ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο B2 : 3 τρίμηνα μαθημάτων (3ο έτος)
  Πολύ καλή γνώση της γλώσσας.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - Α2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Βασική γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο Β1-Β2: 2 τρίμηνα μαθημάτων (2ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.

ΣΟΥΗΔΙΚΑ - ΔΑΝΕΖΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - Α2 : 2 τρίμηνα μαθημάτων (1ο έτος)
  Βασική γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδο Β1: 1 τρίμηνο μαθημάτων
  Αρκετά Καλή γνώση της γλώσσας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

 • Επίπεδα Α1 - Β2 :4 τρίμηνα μαθημάτων (1ο & 2ο έτος)
  Καλή γνώση της γλώσσας.
 • Επίπεδα Γ1 - Γ2: 4 τρίμηνα μαθημάτων (3ο & 4ο έτος)
  Άριστη γνώση της γλώσσας