Οι επιτυχόντες της σχολής μας στο Toeic Advanced
  • Giatsoglou Lemonia
    2013 - 2014

  • Manola Christina
    2013 - 2014

  • Theofylaktou Maria
    2015 - 2016