Οι επιτυχόντες της σχολής μας στο Cambridge Lower
  • Mitsopoulos Dimitris
    2012 - 2013

  • Sdrolia Alexia
    2012 - 2013

  • Skipitaris Stylianos
    2013 - 2014