Το thePro κάθε χρόνο προγραμματίζει Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης Έναρξης και διάρκειας.

Οι σπουδαστές μπορούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας ανάμεσα σε τέσσερεις ζώνες (πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή& βραδυνή) καθώς και σε δύο διαφορετικά διήμερα (cohorts) ώστε να τους προσφέρεται η μέγιστη ευελιξία.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς προγραμματίζονται ενάρξεις στους εξής μήνες:

Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος

Η διάρκεια των τμημάτων εξαρτάται από την περίοδο έναρξης και είναι δομημένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χρονικής περιόδου καθώς και στις προγραμματισμένες εξετάσεις από τους φορείς πιστοποίησης Cambridge, Michigan και MSU.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι σημαντικό προτού επιλέξετε έναρξη & πρόγραμμα να επικοινωνήσετε (φόρμα Call Me Back) με τον ακαδημαϊκό διευθυντή ώστε, αφού αξιολογήσει το επίπεδο σας και λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του προγράμματός σας, να σας προτείνει τμήματα προετοιμασίας που θα διασφαλίσουν την επιτυχία σας στις εξετάσεις.

Ενάρξεις Νέων Τμημάτων thePro
Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη Τρίτη-Πέμπτη Τετάρτη-Παρασκευή
Proficiency
(Michigan)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 Επιλογή από τις παρακάτω ζώνες:

10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
10/12/2017
Λήξη 6/12/2017 7/12/2017 8/12/2017
Proficiency
(Cambridge)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 3/12/2017
Λήξη 29/12/2017 30/12/2017 1/12/2017
Advanced
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 -
Λήξη 11/1/2018 12/1/2018 13/1/2018
Lower
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 9/12/2017
Λήξη 6/12/2017 7/12/2017 8/12/2017
Pre-Lower
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 -
Λήξη 11/1/2018 12/1/2018 13/1/2018
ETECT Έναρξη 2/10/2017 3/10/2017 4/10/2017 to be announced
Λήξη 20/6/2018 21/6/2018 22/6/2018
ΑΘΗΝΑ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας HΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη Τρίτη-Πέμπτη Τετάρτη-Παρασκευή
Proficiency
(Michigan)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 Επιλογή από τις παρακάτω ζώνες:
10:30-13:30
12:30-15:30
15:30-18:30
18:30-21:30
10/12/2017
Λήξη 6/12/2017 7/12/2017 8/12/2017
Proficiency
(Cambridge)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 3/12/2017
Λήξη 29/12/2017 30/12/2017 1/12/2017
Advanced
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 -
Λήξη 11/1/2018 12/1/2018 13/1/2018
Lower
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 11/9/2017 12/9/2017 13/9/2017 9/12/2017
Λήξη 6/12/2017 7/12/2017 8/12/2017
Pre-Lower
(Michigan & Cambridge)
Έναρξη 9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 -
Λήξη 11/1/2018 12/1/2018 13/1/2018